Liiketoiminnan erikoisammattitukinto, REAT10

Toteutusaika

11.10.2022 - 10.7.2023

Paikka

Jollas Instituutti, Fleminginkatu 34, Helsinki

Laajuus/Kesto

180 osaamispistettä

Hinta

Ilmainen osallistuminen

Peruutusehdot

Peruutus- ja keskeytysehdot löydät osoitteesta https://jollas.fi/tutkintokoulutukset/

Hakeutumisaika

23.5.2022 - 2.9.2022
Hakeudu tästä

Tutkinto on suunnattu  kaupan alan asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille, kuten tuoteryhmävastaaville tai vastuumyyjille, joilla on vahva halu kehittää itseään ruokamyynnin ammattilaisena.

Lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto on käytännönläheinen, mutta sisältää myös kirjallisia ja suullisia tehtäviä, joten opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Kehittyäkseen opiskelija tarvitsee tuekseen motivoituneen työpaikkaohjaajan ja esihenkilön, jotka mahdollistavat oppimisen ja edistymisen työpaikalla.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi työskennellä erilaisissa vaativissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä kaupan alalla sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä esimerkiksi Ruokatorilla.

Tiedustelut

Gravatar

Mira Laaksonen

mira.laaksonen@sok.fi

Asiasanat

Esimiestyö, Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Asiantuntija