Lähiesimiestyön ammattitutkinto, jatkuva haku

Paikka

Hitsaajankatu 20, Helsinki

Laajuus/Kesto

150 osaamispistettä

Hinta

Ilmainen osallistuminen

Lähiesimies on parhaimmillaan usean eri alan ammattilainen: tiiminsä johtaja, kannattavuusluvut hallitseva, toimialansa mutkat tunteva ja haluttujen asiakaskokemusten kehittäjä. Viritä siis taitosi iskuun suorittamalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto – käytännönläheisesti työn ohessa.

Tutkintokoulutuksessa käydään monipuolisesti läpi esimiehen roolissa tarvittavaa tietotaitoa ja varmistetaan, että osallistuja hallitsee asiat myös käytännössä. Tutkinnon suorittaminen antaa osallistujalle vahvan pohjan toteuttaa tuloksekasta lähiesimiestyötä.

Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivalle henkilölle, esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai projektin lähiesimiehelle tai työryhmän vetäjälle toimialasta riippumatta.

Koulutuksen aikana opit muun muassa

·       asiakaskokemuksen johtamista

·       kannattavan toiminnan rakentamista

·       työryhmän innostavaa ohjaamista

·       lähiesimiehen strategista ajattelua

·       omaa johtamistapaa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa suoritetaan Lähiesimiehenä toimiminen -tutkinnon lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista kokonaisuuksista: Asiakassuhteiden hoito, Toiminnan kannattavuus, Henkilöstötyö tai Kehittämissuunnitelma. Voit myös sisällyttää tutkintoosi tutkinnon osan jostakin toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

9 kuukautta kestävän kokonaisuuden koulutukset järjestetään Ava-akatemian tiloissa Helsingissä. Tutkinto suoritetaan joustavasti työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto sisältää valmennusta oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä verkko- ja itseopiskelua. Valmennuksessa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Osallistujat saavat AVA360°-johtamistaitojen arvioinnin ja heille rakennetaan henkilökohtainen johtamistaitojen kehittämisohjelma. Valmennuksen lopussa uusittavan arvioinnin avulla valmennettava saa palautetta johtamistaitojensa kehittymisestä. 

Oppisopimuskoulutuksena suoritettava tutkinto on maksuton.

Tiedustelut

Asiasanat

Ammattitutkinto, Monimuotokoulutus, Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Esimiestyö, Näyttötutkinto