Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYET, Jatkuva haku

Paikka

Hitsaajankatu 20, Helsinki

Laajuus/Kesto

180 osaamispistettä

Hinta

Ilmainen osallistuminen

JYET on arvostettu tutkinto, joka vahvistaa johtamistaitojasi ja liiketoimintaosaamistasi. Tutkinnon suoritettuasi saat todistuksen viralliseen suomalaiseen koulutusjärjestelmään kuuluvasta johtamistutkinnosta.

Suosittu valmennuksemme tukee sinua menestymään vaativissa johtamistehtävissä. Hyödynnämme uusimpien johtamistutkimusten tarjoamaa tietoa, käytännössä toimivuutensa osoittaneita johtamisen työkaluja sekä nykyaikaisimpia johtamistaitojen kehittämismenetelmiä.

Tutkinto sopii kaikilla toimialoilla esimies- ja johtotehtävissä tai yrittäjinä työskenteleville henkilöille sekä asiantuntijoille.

Valmennuksessa perehdytään monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa

·       erilaiset ihmisten johtamisen taidot, kuten valmentava johtaminen, ihmisen mielen johtaminen ja ryhmädynamiikan
        johtaminen

·       strateginen johtaminen ja toiminnan kehittäminen

·       muutoksen johtaminen

·       henkilöstön ja osaamisen johtaminen

·       asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen 

·       projektien ja verkostojen johtaminen

·       talouden johtaminen 

·       prosessien johtaminen ja kehittäminen lean-ajattelua hyödyntäen.

Tutkinnon toteutus ja hinta

Noin vuoden kestävään kokonaisuuteen sisältyy kuusi kahden päivän mittaista lähivalmennusjaksoa, työssäoppimista, Avacampus-verkko-oppimisympäristössä tapahtuvaa työskentelyä, johtamistaitojen kehittymistä tukevaa coachingia sekä tutkinnon suorittamiseen tähtäävää ohjausta näyttöineen ja arviointeineen. Lähivalmennusjaksot järjestetään Ava-akatemiassa Helsingissä.

Valmennuksessa viritetään johtamisosaamista 360°-palautteen pohjalta rakennettavassa henkilökohtaisessa johtamistaitojen kehittämisohjelmassa sekä Leadership Challenge -harjoituksessa, jossa otetaan tuntumaa tahdonvoimatutkimuksista tuttuihin suorituskykyä parantaviin tekijöihin. Johtajuuden ja henkisen vahvuuden kehittämisessä hyödynnämme Growth Mindset -työkalua, jonka avulla valmennettava valjastaa vahvuuksiaan ja voimavarojaan hyötykäyttöön.

Tutkinto on osallistujalle maksuton.

Tiedustelut

Gravatar

Sanna Laaksonen

sanna.laaksonen@akatemia.fi

Asiasanat

Monimuotokoulutus, Esimiestyö, Näyttötutkinto, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto