Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto - kaupan osaamisala - LTEAT - jatkuva haku

Paikka

Hitsaajankatu 20, Helsinki

Laajuus/Kesto

180 osaamispistettä

Hinta

Ilmainen osallistuminen

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto tarjoaa kehittymismahdollisuuden kaupan alan esimies- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Tutkinto vahvistaa liiketoimintaosaamista monipuolisesti. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle tarjoutuu mahdollisuus oman vastuualueen liiketoiminnan ja toimintaprosessien kehittämiseen koulutuksen aikana. Myös oman esimiesosaamisen kehittyminen on valmennuksen keskiössä. 

 

Tutkinto sopii
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto kaupan osaamisalan painotuksella sopii henkilöille, jotka työskentelevät kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä. Työtehtäväsi voi olla esimerkiksi myymälä- tai osastopäällikkö, tuoteryhmävastaava, asiakaspalvelu- tai myyntipäällikkö.

 

Valmennuksen sisältö
Osaamisen hankkimisen polku on jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen. Siihen vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen sekä valitut tutkinnon osat. Kaupan osaamisalalla suoritetaan pakollisena tutkinnon osana vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen sekä valinnaisina kaksi tutkinnon osaa seuraavista kokonaisuuksista: ryhmän esimiehenä toimiminen, tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen, yksikön myyntityön ja valikoiman kehittäminen sekä kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen. Tutkintoon voidaan sisällyttää myös tutkinnon osan liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon toiselta osaamisalalta tai jostakin toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. 

 

Tutkinnon toteutus ja hinta
Tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa opiskelijalle räätälöidyn osaamispolun mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkinnon tarjoaman hyödyn maksimointia osallistujan omassa työssä.
Oppisopimuskoulutuksena suoritettava tutkinto on maksuton.

Tiedustelut

Gravatar

Katja Laurinolli

katja.laurinolli@akatemia.fi

Asiasanat

Monimuotokoulutus, Näyttötutkinto, Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Tutkinto